Les persones interessades en associar-se a la Plataforma TDAH poden consultar en Documents els Estatuts i descarregar-se el formulari d’afiliació.

Els requisits per a pertànyer a l’associació són tenir un diagnòstic de TDAH i residir a Catalunya.

Després d’omplir i signar el formulari es deu trametre a la seu de l’associació:

Plataforma TDAH

Hotel d’Entitats

 C/ Riereta, 4

08830 Sant Boi de Llobregat

A l’assemblea general celebrada el 14 de juny de 2013  es va aprovar establir, a partir de l’1 de gener de 2014, una quota anual de 15 euros que es farà efectiva al mes de desembre d’aquest any i així successivament en els propers exercicis. A partir de l’any 2014 serà imprescindible ser soci de Plataforma TDAH per poder participar en les activitats i beneficiar-se dels serveis que realitzem actualment i els que es puguin organitzar en el futur.

CARNET

Les persones associades a la Plataforma TDAH poden sol·licitar el carnet de l’associació. Aquesta acreditació és necessària per tal d’identificar-se como associat/da en els diferents programes que posa en marxa l’associació. Les persones usuàries d’aquests serveis han d’acreditar la seva condició de socis/as mitjançant aquest document. La emissió del carnet té un cost de 10 euros en concepte de despeses de confecció, gestió i enviament.

Ingressos: La Caixa

2100 0607 16 0200127912